Dathliad hyfryd priodas Rachel a Huw – o bryniau gwerdd Sir Gaerfyrddin at hewlydd cul a throilliog ardal cefn gwlad prydferth Pont Faen, ger Caerdydd. Cwpwl cariadus, hapus a hawddgar – yn hapus inni adael eu parti priodas i ddal golau diwedd diwrnod dros caeau Bro Morgannwg. Roedd hi’n bleser cael rhannu a ffotograffu eu diwrnod mawr yn pentref prydferth a heddychlon rhieni Huw.