Priodas Rachel a Geraint

Bues cwrdd a Geraint oddeutu deunaw mîs yn ol, yn mhriodas ei gefnder, yr oedd yn gofiadwy iawn oherwydd ei allu cyfiethu chwym, ac y modd buo osgoi jôc ei gefnder arall. Deunaw mîs ymlaen, roedd hi’n bleser cael ffotograffu priodas Rachel a Geraint, a chael ail-gwrdd gwesteuon o briodas ei gefnder llynedd. Hwn oedd tebyg y briodas hawsa i ddechra ffotograffu, erioed – roedd y briodferch yn paratoi mewn ty ar fy’n stryd gartre. Yno, roedd llu o teulu a ffrindiau yn helpu Rachel paratoi ei gwallt, colur a chaceni!

Yna, ymlaen i îs-chambr Castell Caerdydd, ystafell hir dan-ddearol clos ar gyfer y wasanaeth briodas yng nghwmni teulu a ffrindiau, cyn symud i sblender yr Neuadd fwyta hynod a chrand y castell. Gwrddes Rachel a Geraint ychydig misoedd cyn y briodas, a mynegodd Geraint ei dymuniad am briodas, clos teulu a ffrindia, ac uwchben popeth – yn anffurfiol, a pawb yn mwynhau. Yn fy nhyb i, bu Rachel a Geriaint lwyddo’n berffaith yn eu nod yn nghastell y brif ddinas. Llongyfarchiadau i’r cwpwl hapus.