Priodas Kate ac Adam

Diwrnod hyfryd o haf, ar hyd arfordir bendigedig Ceredigion ar gyfer priodas Kate ac Adam, gyda rhai traddodiadau anhisgwyl ffermwyr Gorllewin Cymru. Bu Kate ofyn imi ffotograffu eu phriodas, wedi imi ffotograffu priodas ei brawd gyna yn y flwyddyn – roeddwn yn edrych ymlaen i’r ail briodas teulu Gapper!

Priodas gret, lle welsom y briodferch a’r briodfab yn cael eu cludo gan nifer o gerbydau – car, tractor a hofrenydd!

Yr Eglwys teulu yn Ffos-y-ffin wedi ei arddurno’n brydferth ac yna’r gwledd yn Nghastell Malgwyn.