Priodas Einir a Teilo

Gefais yr anrhydedd o ffotograffu priodas Einir a Teilo ym Mhentre Ifan, tua Trefdraeth, yn Sîr Benfro – priodas prydferth wedi ei osod mewn tywydd dramatig o wynt, glaw ac awgrym o heulwen mis Awst, ymlhith bryniau preseli a’r môr yn y pellter. Dechreuad gynar o Gaerdydd lawr draffyrdd rhwydd tan cyrraedd hewlydd cul yn arwain at yr White Hart ac Einir. Yno roedd Nicola yn brysur yn gwneud colur Einir. Yna siwrne arall lawr ffyrdd diddorol ac anhisgwyl parc cenedlaethol Sîr Benfro tua ag at Pentre Ifan (gan gosod gormod o ffydd mewn system SatNav y car), ermwyn cwrdda Teilo yn adeilad yr Urdd.

Wedi’r gwasanaeth sifil mewn neuadd Pentre Ifan wedi ei arddurno’n brydferth, bu Einir a Teilo’n digon ffyddiog fod y glaw am cadw draw digon hir inni fynd lawr i draeth Trefdraeth a chael cwpwl o luniau drawiadol ar lan y môr – ffodus fod Einir wedi pacio wellington boots; cyn dychwelyd nol i Bentre Ifan am bryd a’r areithiau priodas. Pob clôd i Teilo am ei araith tyner, yn mynegu ei gariad i Einir, a chlôd i’w frawd Rhys – yn darllen cerddi.

Fel yr oedd golau dydd yn ildio, bu Einir a Teilo’n digon clên a fodlon i gytuno cymeryd un llun olaf ohonynt yn ‘darlunio a golau’ drwy defnydd ‘sparklers’. Roedd hi’n hwyl gweld y ddau yn ymbrancio yng nghysgod coeden yn chwifio sparklers, gyda’r canlyniad i’w weld uchod. Gyda hyn, dymunes noson dda a phriodas hapus i’r ddau, cyn neidio nol mewn i nghar ac unwaith eto cam-osod fy ffydd yn satnav yr car, a gyrru mewn i’r tywyllwch hewlydd cul a throelliog Sîr Benfro, tua gartre.