Priodas Delyth a Gareth yn Nghâsblaidd

Diwrnod braf o hâf yn Nghâsblaidd (swnio’n llawer hapusach na’r saesneg – ‘Wolfcastle’), Sîr Benfro. Pentre croesawgar a phrydferth, lleoliad arbennig iawn ar gyfer cwpwl cariadus a hawddgar. Mwynhâ llwyr eu ffotograffu.