Priodas Anna ac Ifan

Wedi cael y pleser o ffotograffu priodas Anna Mihangel ac Ifan Rhys draw yn Eglwys hyfryd Llansadwrn. Yna ymlaen i’r ‘Bwl‘ yn Biwmaris. Cwpwl cariadus a chyfeillgar, yn priodi yn Eglwys prydferth a clôs, Llansadwrn, lle bu thaid Anna’n barchedig. Er bu glaw, roedd Anna ac Ifan ar ben y byd, bues mwynhau’r anrhydedd o ffotograffu eu diwrnod mawr, gan ymddiddori a chyd-chwerthin i’r areithiau gwych y cwpwl a’r teulu. Diwrnod hynod gofiadwy!