Cyfarfod Rachel a Geraint

Roedd hi’n hyfryd cyfarfod Rachel a Geraint o flaen eu priodas. Roedd y ddau yn edrych yn hapus iawn wedi penwythnos gwersylla yn Bro Morgannwg, ac yn mwynhau’r tywydd cynnes ymhlith blodau hardd Caeau Cooper, ger bwys Castell Caerdydd – lleoliad drawiadol iawn yn nghanol ein prif ddinas.