Cyfarfod Anna ac Ifan

Bore dydd Sadwrn, gesi gyfle i cwrdd Anna ac Ifan, sy’n priodi yn mis Ebrill. Roedd hi’n hyfryd gallu rhoi gwyneb i’r llais wedi sgwrsio gyda Anna ar y ffon a ebôst, ac yn ffodus fod Ifan wedi llwyddo cyrraedd y De trwy’r llifogydd. Wedi sgwrsio trefniant y diwrnod, aethom ati i gael cwpwl o lluniau yn eu hardal cartrefol yn Nghaerdydd, yn enwedig gan fod Ifan bellach yn y Gogledd ac Anna am ei ddilyn yn fuan wedi priodi. Gesi hwyl yn eu cwmni, ac roedd y ddau yn ymddangos yn ymlacio a gyffyrddus o flaen y camera. Edrych ymlaen i’w priodas, yn Eglwys Llansadwrn!