Mae tri wahanol pecyn priodas ar gael.

Efydd: £500*

 • Cyfarfod ymgynghori o flaen y briodas
 • Ffotograffydd yn bresennol yn y briodas am dair awr, ar gyfer yr seremoni a ffotograffu’r grwpiau.
 • Holl luniau wedi eu darparu ar ‘usb stick’, ar gyfer eich cyfleustra

Arian: £800*

 • Cyfarfod ymgynghori o flaen y briodas
 • Ffotograffydd yn bresennol drwy gydol y diwrnod – o’r adeg mae’r briodferch yn paratoi, drwy’r seremoni briodas, hyd at the ddawns gyntaf, cyfnod oddeutu 8 i 10 awr
 • Holl luniau wedi eu darparu ar ‘usb stick’, ar gyfer eich cyfleustra
 • Llun bach ar bapur arddangosfa giclée, wedi ei fframio

Aur: £1100*

 • Cyfarfod ymgynghori o flaen y briodas
 • Ffotograffydd yn bresennol drwy gydol y diwrnod – o’r adeg mae’r briodferch yn paratoi, drwy’r seremoni briodas, hyd at the ddawns gyntaf, cyfnod oddeutu 8 i 10 awr
 • Darlun harwyddo – ar gyfer gwestai
 • Holl luniau wedi eu darparu ar ‘usb stick’, ar gyfer eich cyfleustra
 • Albwm 30 tudalen or briodas, gan Sim2000 (gweler yr fidio isod).
 • Darlun maint A4 ar babur arddangosfa giclée, wedi ei fframio

Mae ail ffotograffwr ar gael os oes gofyn – fydd codiad pris o £200.

All ychwanegu i phob pecyn uwchben – darlun harwyddo, copis bach or albwm, prints canfas.

* Bosib fydd gofyn talu costau gyrru yn ywchanegol.