Priodas Jennie a Simon

Priodas gwych Jennie a Simon yn un anffurfiol mewn beudy prydferth yn Surrey. Mwynhau’r achlysur yn fawr iawn, mewn amgylchedd hamddenol, gyda criw da o ffrindiau’r cwpwl cariadus.